Stap 1 - Bepaal uw beleggingsdoel(en)!

Mensen beleggen vrijwel allemaal met een vooraf bepaald doel. Dit kan variëren van het behalen van rendement, het afbetalen van een studie of tot het creëren van een lucratief pensioen. Echter is lang niet altijd iedereen op de hoogte van de kosten die gemaakt worden om uw rendement daadwerkelijk te behalen. Het is daarom belangrijk om uzelf bepaalde doelen te stellen. Ontdek welke financiële doelen er zoal zijn en welke zaken belangrijk zijn om de kosten en het risico van beleggen nader te bepalen. Op deze wijze creëert u inzicht in uw portefeuillebeheer en in hoeverre u de door u gestelde doelen daadwerkelijk aan het realiseren bent.

Stel uw doelen vast!

Bij het bepalen van beleggingsdoelen is het belangrijk dat u deze zo concreet mogelijk maakt. Door uw doelen en ideeën bijvoorbeeld op papier te zetten, krijgt u duidelijk waarmee u bezig bent en waarvoor u het allemaal doet. Het is van belang om hier vóórdat u gaat beleggen al regelmatig bij stil te staan. U dient zichzelf telkens de volgende vragen te stellen betreffende uw doelen:

  • Wat wilt u bereiken met het beleggen?
  • Welk jaarrendement wenst u te behalen?
  • Welk risico wilt u lopen met beleggen?

Zodra u bovenstaande vragen naar behoren kunt beantwoorden weet u voor uzelf dat u goed op weg bent met realiseren van uw doelen.

Maak een correcte inschatting

Wanneer u de wens heeft om bijvoorbeeld een pensioen zonder zorgen te realiseren middels beleggen, dient u voor uzelf een bepaald beeld te schetsen van het bedrag dat u uiteindelijk nodig denkt te hebben. Met name wanneer uw pensioen nog mijlenver weg is, is dit een lastige klus. U kunt proberen om te analyseren hoe uw jaarlijkse uitgaven er uitzien om vervolgens een pensioenschatting te maken op basis van de jaren die u nog dient te werken. Echter is dit geen garantie, maar slechts een hulpmiddel ter indicatie. Met name zaken die betrekking hebben op wonen, recreatie en kinderen variëren sterk zodra u de pensioenleeftijd hebt bereikt. De volgende stap die u hierin dient te nemen is om inzichtelijk te krijgen hoe lang u dient te betalen alvorens u uw financiële doel kunt bereiken. Een duidelijk beeld van uw portefeuillebeheer is hierbij van bruikbaar belang. Kies een passende broker voor uw portefeuillebeheer door middel van onze online vergelijker!

Het gevaar van inflatie

Betreffende geld gerelateerde zaken is er geen grotere vijand dan inflatie. Inflatie heeft betrekking op de waarde en koopkracht van geld. Zodra er sprake is van inflatie is uw geld als het ware minder waard. De kans is klein dat de waarde van geld over 10 jaar nog exact hetzelfde zal zijn. Het is daarom van essentieel belang om inschattingen te maken omtrent de kosten van uw (toekomstige) financiële doelen. Op deze wijze kunt u proberen om een mogelijke inflatie in de toekomst enigszins op te vangen. Dit zorgt ervoor dat u beter bestemd bent tegen een mogelijke inflatie en u niet ineens al uw belegde geld als het ware kwijt bent doordat de waarde van geld een verandering heeft doorstaan.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies. De prijzen van cryptovaluta kunnen sterk fluctueren. Daarom passen cryptovaluta niet bij alle beleggers. De handel in cryptovaluta staat niet onder toezicht van enige regelgevende EU-instantie.